Om 3D visualisering

Hvem er industrial visualization for?

Bak hver bru eller tunnel, bak hver demning eller motorvei står det  et godt forberedt team av arkitekter, planleggere, byggearbeidere og funksjonærer. Godt utarbeidet prosjekt tar hensyn til flere ytre faktorer, ikke bare terrengets forhold der en motorvei eller ei bru skal bygges. Det er viktig å ta i betraktning så mange variabler som mulig slik at løsninger presenterer seg attraktivt ikke bare fra den visuelle siden, men at de først og fremst er funksjonelle og kan brukes av folk i lang tid.

Dra nytte av moderne teknologi i din bransje

Det er nettopp disse problemstillingene som industrial visualization driver med. Dette feltet kombinerer lang erfaring og tekniske nyvinninger slik at de interesserte kan tilbys etterlengtede løsninger. Ved bruk av nøyaktig og estetisk 3D animasjon lages visualiseringer av prosjekter – på den måten gir industrial visualization mulighet til å presentere det som kjennetegner den planlagte investeringen, i svært rimelig form som er forståelig også for folk uten bransjekunnskap.

Vi Tilbyr:

  • 3D visualisering
  • Rendering
  • 3D modeller
  • 3D animasjoner